História značky

Ako sa začal príbeh menom Longines

 

V roku 1832 Auguste Agassiz vstúpil do sveta hodinárov a pripojil sa k obchodnej kancelárii v St. Imier. Čoskoro sa tu stal riaditeľom a spoločnosť premenoval na Agassiz & Co. V tomto období sa hodinky vyrábali takzvaným „établissage“ systémom: hodinári pracovali doma a hotové výrobky potom dodávali do obchodných kancelárií.

 

Agassiz postupne vybudoval kvalitnú sieť obchodných kontaktov, prostredníctvom ktorých predával svoj tovar aj na iné kontinenty, predovšetkým do Severnej Ameriky. V 50.rokoch 19. storočia zabehnutý obchod prevzal Agassizov synovec Ernest Francillon. Francillon sa svojho postavenia ujal veľmi zodpovedne a začal vymýšľať spôsoby, ako zdokonaliť vtedajšie hodinárske výrobné postupy. Dospel k názoru, že najefektívnejšie by bolo zlúčenie všetkých doteraz roztrieštených výrobných etáp pod jednou strechou. Rozhodol sa, že založí továreň, ktorá bude schopná vyrábať rôzne typy hodiniek za použitia čo najvyššieho stupňa mechanizácie. V roku 1866 preto zakúpil dve susediace parcely na pravom brehu rieky Suze, ktorá preteká údolím St. Imier. Miestni ľudia tomuto miestu hovorili Les Longines. Ernest Francillon tento názov zachoval a nazval tak svoju novú továreň dokončenú v roku 1867. Okrem iného tu zamestnal aj svojho príbuzného menom Jacques David, mladého inžiniera, ktorý pomáhal vyvíjať stroje vyrábajúce časti hodiniek.

 

Počas 70. rokov 19. storočia Francillonove výrobné postupy získali veľký ohlas a továreň trvalo prosperovala až do prvej tretiny 20. storočia. V roku 1911 v dielňach Longines pracovalo vyše 1 100 robotníkov a hodinky sa vyvážali do celého sveta. Tunajší technický výskum získal mnoho ocenení, prestíž továrne sa zvyšovala a jej vážnosť rástla. V roku 1929 na výstave v Barcelone Longines získal dokonca 10 Grand Prix.

 

Svetoznámu značku Longines aj jej preslávené logo s okrídleným hodinkovým sklíčkom si Francillon nechal patentovať už v roku 1889. Teraz je Longines, podľa registrácie WIPO (World Intellectual Property Organization), najstaršou obchodnou značkou s logom používanými vo svojej originálnej forme. Vznešený okrídlený symbol bol prvýkrát spojený s menom Longines v roku 1867 a od tej doby znamená záruku kvality, švajčiarskej presnosti, tradície, elegancie a originality.

nahoru